Bestuurssamenstelling

Ons bestuur

  • Jos Geerards, voorzitter
  • Anja Pijnenburg-Stabel, secretaris
  • Christ Buiks, penningmeester
  • Mike Leers, lid
  • Frans van Dongen, lid
  • Rob Stok, lid

De leden van het bestuur hebben naast een ondersteunende functie ook een adviserende functie.