Hulpvragen

Voorbeelden van hulpvragen

U kunt al uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn aan de dorpsondersteuner voorleggen. Zij kijken of ze zelf kunnen helpen of 1 van de vele vrijwilligers inschakelen.

We geven een paar voorbeelden:

  • U heeft bepaalde zorgvoorzieningen nodig, maar weet niet hoe u die kunt krijgen.
  • U voelt zich soms eenzaam maar weet niet goed hoe aansluiting in het dorp te vinden.
  • U zoekt iemand om zo nu en dan eens iets in huis of in de tuin te doen, eventueel voor een kleine vergoeding.
  • U ervaart moeilijkheden met de opvoeding van uw kind(eren) en zou daar graag eens met andere ouders over willen praten.
  • U zoekt mogelijkheden om meer te sporten of te bewegen.

Een klusje aan huis…

Het is alom bekend dat wij als Rielenaren elkaar goed kennen en wat nog belangrijker is dat we er daadwerkelijk voor elkaar zijn. De sociale binding onder de dorpsgenoten is uitstekend. Het Dorpscollectief Riel koestert en omarmt dat gegeven.

Middels de organisatie van het Klusteam, stelt het DCR de betreffende doelgroep laagdrempelig in de gelegenheid gebruik maken van de “hulpvraag”.

Wij helpen je graag!
Bel  06 38 692 845 of klik op de button.

De beoogde doelgroep die ondersteuning nodig heeft, zijn uiteraard vaak senioren. Zij ervaren de hulp van het DCR als aangenaam en zeer welkom!

Voorzitter Jos Geerards legt duidelijk uit, dat de hulp er is voor mensen die thuis een klusje hebben dat te klein is voor het bestaande bedrijfsleven. Het is zeer laagdrempelig maar moet wel via het centraal telefoonnummer aangevraagd worden. (Dus zeker niet de vrijwilligers rechtstreeks benaderen!)

Met gepaste trots laat de voorzitter weten, dat het DCR beschikt over een actief en vakbekwaam team van vrijwilligers die zeker in staat zijn heel wat huiselijke klusjes op te knappen.

 Op de foto zie je de heer Wil Schellekens (coördinator van het klusteam) namens het DCR in actie.