Over Dorpscollectief Riel

Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel

Voor elkaar en met elkaar

Er verandert veel in onze maatschappij. Met name op het gebied van de Zorg. Belangrijke taken komen bij de gemeente te liggen en tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de budgetten. Wat het precies voor iedereen gaat betekenen is nog niet bekend, maar wel is al duidelijk dat buurtzorg, mantelzorg en vrijwilligershulp steeds belangrijker worden. Dat is de reden geweest om te starten met het Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel. De eerste uitdaging is om de vraag en het aanbod van ‘informele hulp’ op te sporen en aan elkaar te koppelen; wie heeft er hulp nodig en wie zou die kunnen en willen leveren?
‘Voor elkaar en met elkaar’ hopen we een antwoord te vinden op alle vragen van onze dorpsgenoten.

Gaat u deze uitdaging met ons aan? Via deze website willen we u actief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen ons Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel. Heeft u vragen, wensen of goede suggesties, bel het algemene nummer en je krijgt één van onze dorpsondersteuners aan de lijn:
0638692845.