Dorpscollectief Riel in Goirles Belang

Na een periode van langer dan een jaar met beperkende maatregelen met een inbreuk op onze vrijheid van handelen en communiceren, kun je de vraag stellen, wat er binnen deze regels nog mogelijk was voor de vrijwilligers van het Dorpscollectief Riel.

Daar nagenoeg alle bestuursleden en vrijwilli­gers ook tot de risicogroepen behoren (ouder dan 60 jaar) was (en is nog steeds) ieder direct contact, zowel onderling als met hulpvragers, oppassen geblazen. Immers in een pandemie moet je eigenlijk ieder persoon van “buiten de bubbel” als een mogelijke virusdrager zien. Directe contacten beperkt. Zoals bijna iedereen hebben we onze directe contacten daarom zoveel mogelijk beperkt. ln­dien mogelijk vonden directe contacten in de buitenlucht plaats. Omdat de mogelijkheid van besmetting in de buitenlucht veel minder is. Hierbij moet ik meteen denken aan een vergadering in iemands tuin (de Leybron was immers ook gesloten). Iedereen was goed ingepakt voor de kou en toch moesten we onverhoopt naar binnen vluchten voor een plots opkomende hagelbui.

Doordat de Leybron op slot moest, zijn ook de wekelijkse bijeenkomsten van de Verhalenkamer en de heerlijke sociale etentjes van het Braoipanneke komen te vervallen, wat natuur­lijk een enorm gemis is voor de deelnemers aan beide initiatieven. Ondanks de opgelegde beperkingen zijn er toch nog op verzoek maar wel met mindere mate, locale bezoeken aan huis geweest met in achtneming van de geldende regels.

Wat wel gewoon door kon gaan in de buitenlucht was de restauratie van de Maria grot op het Hoefke. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers is dit formidabel gelukt en Maria’s geamputeerde handje is weer perfect hersteld.

Helaas kon de geplande inwijding niet doorgaan, door het beperkt aantal toegestane aanwezigen hebben we hier van afgezien. De bedoeling was om in de komende meimaand de inzegening te laten plaats vinden maar ook dit tijdstip blijkt nog te vroeg te zijn.

De inzegening staat nu gepland op 15 augustus 2021, de datum van Maria Hemelvaart.

Klusjessteam

Ook de activiteiten van het “klusjesteam” zijn in deze periode gewoon door gegaan. Na de aanvraag van een klus werd eerst gekeken of dit mogelijk was voor het team en zo ja, dan werd de klus geklaard. Deze tijd hebben we ook gebruikt om onze website bij te werken en overzichtelijker te maken.

Gelukkig lijkt nu door de vaccinatie campagne het eind van de tunnel in zicht! Als alle risico patiënten en alle mensen boven de 60 jaar zijn ingeënt, kunnen de versoepelingen beginnen en kan ons normale leven weer op gang komen. Wat zullen we allemaal weer blij zijn als alles weer open gaat en we weer normaal met elkaar om tafel kunnen zitten. Als de Verhalenkamer weer start en de heerlijke maaltijden van het Braoipanneke weer opgediend kunnen worden! De zomer staat voor de deur en ook onze duofiets kan dan weer gebruikt worden!

Nog even volhouden, we zijn er bijna!

Jos Geerards, voorzitter Dorpscollectief Riel