Veel belangstelling tijdens inzegening Mariagrot ‘t Hoefke

De unieke Mariagrot, opgebouwd met zwerfkeien uit de regio op het Riels Hoefke, is precies 100 jaar oud. Bijzonder is dat de Mariagrot, verscholen in de luwte van de Brakelse heide, dagelijks bezoekers trekt die daar hun devotie beleven.

Echter de status van de katholieke bidplaats was de laatste tijd penibel en verpaupert. Maria miste zelfs haar linkse hand en het grotje dreigde langzaam maar zeker in te storten.

Net als het in 2019 in een slechte staat verkerende kruisbeeld 500 meter verder op het Riels Hoefke, heeft ook – deze keer met medewerking van de grondeigenaren de gebroeders Kalverkamp – het Dorpscollectief Riel het initiatief genomen de Mariagrot grondig “aan te pakken”.

Door de coronaperikelen moest de inzegening helaas een paar keer uitgesteld worden, maar God zij dank kon de plechtigheid afgelopen zondag, op de “dag” van Maria Tenhemelopneming, wél doorgaan. Ruim 120 belangstellenden waren getuige van de plechtige inzegening.

De Rielse oud-huisarts en voorzitter van het Dorpscollectief Riel Jos Geerards was zeer verheugd op de grote opkomst, waaronder Marianne van Lidth de Jeune –  moeder van de grondeigenaren Just en Allard Kalverkamp. Namens haar zonen, liet zij tijdens haar toespraak weten de samenwerking met het Dorpscollectief Riel zeer te waarderen. Ook was het een aangename verrassing dat mevrouw Helma Horvers-Vinks, een kleindochter van de oprichter van de Mariagrot, de heer Vinks, ook aanwezig was.

De heer Vinks had in de jaren 20 van de vorige eeuw een bedrijf van textielkammen. Uit dankbaarheid voor een genezing van ‘n ernstige ziekte, heeft hij toen ter ere van Maria de grot laten bouwen en notarieel vast laten leggen dat het nooit mocht worden afgebroken, in wiens handen het ook mocht vallen. En zo geschiedde het. De Mariagrot is dan ook met grote zorg door het buurtschap van ‘t Hoefke onderhouden, waarvan mevrouw Riet van Gorp-Klijs en Cor Lemans-Paulissen met respect herdacht werden.

Met ondersteuning van heel wat Rielse vrijwilligers, de gebroeders Kalverkamp en de Goirlese beeldend kunstenaar José Bloemen, die het Mariabeeld werkelijk op ingenieuze wijze hersteld heeft, staat de Mariagrot er weer piekfijn bij. “Maar”, liet Jos Geerards nadrukkelijk weten, dat hij erg blij is met de aanvoer van zwerfstenen,  geschonken door Noud van Poppel en prachtig door Christ Krijnen verwerkt zijn in de vernieuwde grot.

Voor diaken Gerrit Fennema was het daarom een aangename toevoeging om de prachtig gerestaureerde Mariagrot gepassioneerd in te mogen wijden op de uitermate mooie zondagmiddag van 15 augustus 2021.