Het Dorpscollectief Riel, een vrijwilligers organisatie die mensen verbindt 
 
De afgelopen week stond in het teken van de vrijwilligers.
 
De gemeente Goirle heeft een mooi initiatief bedacht om aandacht te schenken aan vrijwilligers organisaties binnen de gemeente. Iets wat in coronatijd niet zo gemakkelijk is. Het is immers bijna onmogelijk en zeker “not done” in deze tijd om, elkaar als groep lijfelijk te ontmoeten. 
 
Vandaar dat het originele idee geboren werd om met burgemeester, wethouders een aantal raadsleden en ambtenaren een filmpje te maken waarin hun dank werd uitgesproken naar de verschillende vrijwilligers in onze gemeente. Een mooie geste waardoor de gemeente haar waardering voor de vrijwilliger laat blijken en dat het zich ook bewust is van de noodzaak van vrijwilligersorganisaties in onze dorpsgemeenschap in het algemeen. 
 
Het Dorpscollectie Riel is zo’n vrijwilligersorganisatie die zes jaar geleden is opgericht met als voornaamste doel doel om de onderlinge saamhorigheid in ons dorp in stand te houden en te bevorderen. 
 
Wij als bestuur prijzen ons gelukkig met de vele vrijwilligers en de diverse manieren waarop deze mensen 
hulp bieden.
 
Vrijwilligers zijn mensen die graag voor een ander willen zorgen en iets willen geven: een helpende hand, een gezellig praatje op straat, een bezoekje aan huis of samen een wandeling maken, of een ritje op onze duo fiets . Ook voor kleine klusjes in en om het huis kunt u hulp van onze vrijwilligers (het klusjesteam) inroepen.
 
Onze organisatie laat zien hoe je met een groep be• trokken mensen heel veel voor elkaar kan krijgen. Wie we zeker niet vergeten mogen worden als vrijwilligers in ons dorp zijn de mensen die zich inzetten voor het Braoipanneke en de Verhalenkamer. Vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor alleenstaanden en kwets­bare mensen en deze met elkaar in contact brengen. Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waar­deloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn!
 
Als Dorpscollcctlef willen we ook onze dank uitspreken voor de ondersteunlng die we krijgen van middenstand en winkeliers in ons dorp, mede door hen is het mogelijk om onze projecten uit te voeren. 
 
Meer Info: 
Wilt u meer informatie over Dorpscollectief Riel? Raadpleeg dan onze website: www.dorpscollecuefriel.nl of bel met 06-38692845.