Het Dorpscollectief Riel is onlangs gestart met lessen Nederlands voor Oekraïners.

Door een donatie van de stichting Vrienden van de Kiek is het ons mogelijk gemaakt om lesmateriaal aan te schaffen, daarnaast is het bedrijf REASeuro van Ad van Riel zo gastvrij geweest om ruimte te creëren waardoor we de mogelijkheid hebben om in twee groepen {klasjes) fes te geven. Iedere woensdagochtend om half tien verzamelen de leerlingen(25), voornamelijk vrouwen, maar ook mannen, zich aan de Vjjfhuizenbaan In Riel. Iedereen is enthousiast, vooral door de manier waarop ze ontvangen worden en de manier waarop alles gegeven wordt.

Uiteraard spelen ook de sociale contacten onderling een belangrijke rot om hier aanwezig te zijn. De lessen worden verzorgd door een drietal Rielse professionals die naast hun baan in het onderwijs nog tijd vinden om op geheel vrijwillige basis dit onderricht te geven. Een enorme uitdaging voor deze leerkrachten, daar nog niemand in het land ervaring heeft met het geven van Nederlandse lessen aan volwassenen die veelal alleen de Oekraïense taal machtig zijn. Deze kanjers zijn de uitdaging aangegaan en het resultaat mag er nu al zijn. Hun motivatie en Inzet werkt aanstekelijk op de leerlingen en inspireert hen om huiswerk te maken en goed voorbereid op de volgende les te komen. Mooi om te zien en te horen hoe sommige leerlingen zich na 5 lessen kunnen presenteren.

Wij vinden het geweldig dat Anja, Marion en Carla dit naast hun reguliere werk voor-elkaar krijgen. Natuurlijk , de lessen zijn nog lang niet afgelopen, maar we kunnen nu al zeggen dat we in Riel, In deze kleine gemeenschap, door onderlinge verbondenheid en samenwerking en zonder financiële steun van het rijk, een project hebben opgezet dat een voorbeeld mag zijn voor vele andere dorpen. Daar zijn we trots op!

Hulplijn Dorpscollectief Riel 06 • 38 692 845